Lätt
Svår

Det gamla altanräcket behöver målas om. Det ser trist och tråkigt ut och det är ett resultat av bristande underhåll. Några delar har till och med murknat, så säkerheten på altanen är inte den bästa. Det är risk att räcket ger med sig om man lutar sig mot det! Genom att sticka här och där i träet med en kniv kan vi konstatera att stolparna duger, att spjälorna är hela och starka – ja, det mesta duger, dock inte de nedre liggande spikreglarna som håller fast spjälorna. För att få spjälorna, som är av kärnvirke, snygga igen ska de bara tas bort, slipas, oljas in och målas. De liggande reglarna är däremot murkna och ska ersättas. Det är då vi upptäcker problemet:De nya reglarna ska tappas in i stolparna, och stolparna kan inte flyttas.

Sågas av på mitten

Genom att såga av de gamla spikreglarna på mitten är det lätt att bända och bryta loss dem från tapphålen i stolparna. Men för att få de nya på plats, ska de också sågas av. Det kan förstås inte göras vinkelrätt, men om vi sågar av dem med ett långt, snett spår får vi en stor limyta. Och när reglarna är tudelade är det lätt att stoppa in dem i tapphålen. Den sneda sågytan är det svåraste i arbetet, för om passningen inte blir perfekt, kommer limmet kanske inte att hålla. Reglarna är av furu och de kan limmas med polyuretanlim eller epoxilim.

Efter slipning, grundning och målning av allt trä blir räcket som nytt, och det blir i varje fall säkert. Om du vill byta en del av ditt altanräcke, ska du hyra en ställning. Arbetet är för farligt att utföras stående på en stege, för det är lätt hänt att du lutar dig för mycket åt sidan. På ställningen står du stadigt och har full rörelsefrihet.