D et har alltid varit både tungt och besvärligt att sätta gatsten, även för yrkesfolk. Erfarna och duktiga hemmahantverkare som har provat, och lyckats, vet att arbetet dessutom tar enormt lång tid. Men det var förr. Numera kan alla klara arbetet.

Man skall bara använda gatsten på nät. På ett cirka 50 x 50 cm stort nät sitter 25 stenar på vardera cirka 9 x 9 cm. Stenarna är endast 3 cm tjocka så du orkar att lyfta nätet. Den stora plattan på 50 x 50 cm läggs på en avvägd grusbädd precis som när du lägger vanliga markstenar.

Arbetet går snabbt och resultatet blir riktigt snyggt. Du slipper ju knacka ner tunga stenar till olika djup. Det är viktigt att underlaget är perfekt för att få ett bra resultat. All matjord skall grävas bort och ersättas av bär-lagergrus. Du kan ev. lägga ett skikt makadam i botten. Bärlagergruset skall komprimeras med plattvibrator.

Rustik yta

Stenarna har ”jetstrålebränts” på ovansi¬dan. Det innebär att de har värmts upp så att flisor har sprängts bort. Resultatet är en rustik och lätt skrovlig yta som är alldeles plan men samdiigt halksäker.

Gatstenar på nät är en utmärkt be¬läggning på terrasser eftersom man får en tämligen jämn yta att ställa möblerna på. Risken att möblerna vippar är därför tämligen liten. Du kan kapa stenarna om så behövs med vinkelslip om du använder en dia¬mantkapskiva.