Men som vi ska visa har vår hantverkare en bra och hållbar lösning på problemet. Vi använder en av de befintliga staketspjälorna och tillverkar en hörnstolpe med samma avrundade profil. Vi använder furuplankor i dimensionen 32x100 mm.

Det ger ett lika starkt hörn som en kraftig stolpe. När överdelen är avrundad läggs plankan an mot terrassen och hantverkaren markerar var den ska göras fast.

Eftersom terrassen sticker ut lite grand över kanten måste vi såga ur så att hörnstolpen ligger an helt mot terrassen. Markeringen sågas ur med en sticksåg i två omgångar så att urtaget blir exakt. Ursågningen håller också an mot hörnstolpen så att den inte kan röra sig i sidled.

Höjden på det gamla staketet tas ut och hörnstolpen passas av mot det. Stolpen görs fast med en enda rostfri skruv 6x60 mm.

Den skruvas inte in helt. Med hjälp av ett vattenpass väger hantverkaren in stolpen helt i lod innan den dras fast. Ytterligare några skruvar fäst i stolpens nedre del, så att den sitter fast med fyra skruvar allt som allt.

Hantverkaren mäter bredden mellan stolparna och sågar till en del av det gamla staketet så att det passar. Staketet hissas upp en aning från terrassgolvet. Dels för att det inte ska dra åt sig fukt från golvet, dels för att hålla samma avstånd som staketet gör på den gamla terrassdelen.

Här använder vi en tunn list för att hålla staketet på plats medan det görs fast i hörnstolpen med två skruvar. Även på insidan görs staketet fast med ett par skruvar.

De dras fast i vinkel för bästa möjliga fäste i stolpen. Den andra hörnstolpen sågas till och monteras på samma sätt. Det tar inte mer än en eftermiddag att bygga ett nytt och hållbart staket som passar i stil med resten av huset.