Till det yttre ser det ut som en vanlig bult, men mellan de två bjälkarna sitter en stjärnbricka med vassa piggar. Placera de båda arbetsstycken som du vill foga samman och spänn fast dem med en tving.

Markera nu för bulthålet, normalt mitt i virket. Det ger starkast fog. Borra igenom båda arbetsstyckena med en träborr som stämmer med bultens diameter, här används 12 mm.

Stick in vagnsbulten i det ena arbetsstycket och sätt dit spärrbrickan, det spelar ingen roll vilket håll den vänds åt.

Sätt dit det andra arbetsstycket och för vagnsbulten genom hålet. Kläm därefter ihop de båda arbetsstyckena med hjälp av en tving.

Först i nederkant och sedan i överkant, så att bultens gängor blir synliga. Därpå sätter man fast en låsbricka och en mutter. Vartefter muttern dras åt trycks spärrbrickans piggar in i träet och låser arbetsstyckena i rät vinkel.