Det finns flera olika längder, men det gemensamma är att snöret kan rullas upp på ett hjul inuti dosan. Dosan fylls med krita och omskakas innan snöret kan användas.

Snörslån är mycket användbar till exempel om man ska markera en plankas placering över flera reglar på en gång.

När rätt avstånd avsatts på den första och den sista regeln är det bara att göra fast snöret, dra ut det och hålla på plats över den andra markeringen.

Lyft sedan på snöret och släpp. Nu har du en helt rät markering över alla reglarna.