Fäst först ihop stolpen och överliggaren med hjälp av en lång skruv, försedd med torx-spår. Eftersom skruven ska ut igen väljer hantverkaren torxspår, så att han säkert får fäste med skruvdragaren. Hantverkaren borrar igenom stolpen med en 16 mm tjock träborr.

Hålet borras långt in i överliggaren. Man kan behöva köra in och ut med borrstålet ett par gånger för att få ut alla borrspån.Som synes har vi borrat 15-20 cm in i överliggaren, vilket bör räcka för att de en stabil fog.

Nu ska rundstaven på plats. Lägg på lim både i hålet och på rundstaven. Använd ett trälim som är godkänt för utomhusbruk.Rundstocken är 16 mm i diameter, precis som borren.

Med en hammare knackas den in så långt det går. Torka av överskjutande lim omedelbart och skruva ut den långa torx-skruven.

Ytterligare en rundstav ska monteras för att få en stark sammanfogning. Därför borrar hantverkaren ytterligare ett 16 mm hål. Arbetsgången är densamma som första gången.

Ett enkelt knep är att spetsa staven lite grand i ena änden, så att den glider in i hålet lättare. Då fördelas också limmet bättre. Använd alltid rundstav av obehandlat mjukt trä, exempelvis furu, till sammanfogning.

Sådant virke utvidgar sig nämligen en aning och sitter bättre fast än rundstav av hårdare trä.

Såga slutligen av den utstickande rundstaven med en fintandad handsåg och slipa sedan av med en fil eller en bit sandpapper. Nu har vi en fin och klassisk träfog, i stället för fula metallbeslag i hörnet. Och träfogen håller minst lika bra.