Det är en både enkel och kraftig sammanfogning. Man behöver ingen tumstock vid första uppstreckningen. Det är mycket enklare att använda trästyckena som mallar. Då anpassar man också fogen mer exakt, ifall trästyckena inte håller de exakta dimensionerna.

Rita av den övre bjälken på den nedre. Strecka därefter också den nedre bjälkens yttermått på den övre bjälken. Båda bjälkarna är 10 cm höga.

Därmed mäter hantverkaren halva tjockleken – 5 cm – ner på respektive bjälke och avsätter urtagens djup. Använd en vinkelhake för att få en så exakt markering som möjligt. Notera att man ska rita ut på båda sidorna.

Vinkelhaken används också för att sammanbinda de två lodräta strecken, så att man vet hur långt ner sågsnitten ska gå. Tack vare den noggranna markeringen är det nu lätt att göra urtaget. Här använder vi en vanlig fogsvans med vass klinga. Följ strecken noga och se till att inte såga för djupt.

Notera att hantverkaren håller sågen helt vågrätt så att han inte kommer för djupt på någon sida. Sluta såga ett par millimeter ovanför strecken.

Den sista biten ska stämmas bort, för att få ett så exakt urtag som möjligt. Vänd stämjärnets egg med den vinklade ytan hamnar uppåt och markera med ett par lätta slag längs markeringen på båda sidorna.

Nu kan träbiten i urtaget knackas ur med några få slag. Träbiten knäcks bort längs träfibrerna och för att få en så slät yta som möjligt i mitten rensar hantverkaren med hjälp av stämjärnet. Håll eggen med den vinklade ytan uppåt, så att inte stämjärnet inte går ner i träet och bräcker bort mer virke.

Mät hur djupt urtaget är och avsätt måttet på den andra bjälken. Då kan du vara säker på att de båda sammanfogade bjälkarna inte blir tjockare än en hel bjälke.

I övrigt markeras den andra bjälken precis lika noggrant som den första, innan den sågas till och urtaget görs med hjälp av ett stämjärn.

När du sågat, stämt och finjusterat det andra urtaget lika noga som det första kan de båda bjälkarna sammanfogas. Som synes passar de båda bjälkarna perfekt ihop. Halvt-i-halvt-fogen är klar, stabil och fin.