Suverän fristående terrass

Den här terrassen med kvällssol är en stabil byggnation av förstklassiga material. Priset ligger på ca 100 000 kr. Men så är det när man går "all in" och vill ha en terrass som ned till minsta detalj utgörs av supersnygg lyx – som t.ex. ölkylaren som levererar kall öl genom en knapptryckning och öppnar en lucka i den bakre väggpanelen.

Suverän fristående terrass

Det är en fröjd att se alla detaljer hos den superläckra lyxterrassen.

Intro

Michael kompromissar inte

Michael har en bakgrund som trädgårdsanläggare men arbetar idag med att bygga järnvägar. Hans yrkesmässiga bakgrund, praktiska snille och känsla för noggrannhet, kvalitet och perfektion har satt sin prägel på hans fantastiska, övertäckta terrass med kvällssol. Idén fick han på en semester i Spanien där familjen satt på en restaurang med en luftig, pergolaliknande övertäckning. En sådan ska vi också ha, tänkte Michael som saknade just en terrass där familjen skulle kunna njuta av kvällssolen. Grundkonstruktionen skissades upp, men annars bestämde han sig under arbetets gång för hur detaljerna skulle se ut under den sommar som det tog att bygga terrassen. Taket skulle ge bra skugga, men dock även göra det möjligt att titta upp mot himlen. När han kom att tänka på hur mycket det brukar regna, bestämde han sig för att lägga glastak ovanpå, så att det alltid är torrt på terrassen.

LÄS OCKSÅ: Använd ett gratis 3D-ritprogram och få perfekt resultat!

Följ med när Michael bygger sin övertäckta terrass

I denna gör-det-självbeskrivning följer vi Michael, när han bygger sin övertäckta terrass. Du kan se, hur du:

  • sätter fast stolparna i stolpskor
  • monterar glastaket
  • bygger trädäcket
  • bygger en smart ölkyl i bakväggen

Instruktion

Stolparna

Det är en bra idé att allra först markera terrassens storlek med stödpinnar och snören som placeras i varje hörn. På så sätt kan man mäta ut exakt var stolparna ska placeras.

Fyra stora hål ska grävas för de solida betongklossarna. På de två främre stolparna ska det gjutas betongfötter, därför klär vi den nedre delen av stolparna med takpapp innan de placeras på betongklossarna. Gjutformarna har byggts som öppna lådor som monteras runt stolpen så att den är placerad precis i mitten av gjutformen.

Betongen köps färdigblandad, tillsätts vatten enligt anvisningarna och blandas väl. När betongen har härdat och gjutformarna tas bort, kläs betongfötterna med natursten. De slås först i mindre delar så att utseendet blir mer rustikt.

1

Gräv ut för betongklossarna och placera ut stolparna. I varje hörn har det satts upp stödpinnar och dragits snören så att stolparna kan placeras ut helt exakt. Stolparna finjusteras efter murarsnöret.

2

Montera takpapp på den nedersta delen av stolparna. Placera den på de ställen där det ska gjutas runt om, så att träet skyddas mot fukt från betongen.

3

Montera bärlinorna och gjut betongfötter på de främre stolparna. Formarna placeras ut och fylls med betong. Bärlinorna är dubbla både längst fram och längst bak, och var och en fästs med två vagnsbultar. Två gjutformar av kryssfaner har gjorts till de främre stolparna. Lådornas mått är 42 x 42 x 65 cm.

4

Ta bort gjutformarna efter 1-2 dagar, men de ska stå minst 4 veckor innan de kläs med sten. Här har det tillverkats en sned kant framtill på betongfötterna så att vattnet kan rinna bort.

5

Betongfötterna kläs med natursten. Stenarna slås i mindre delar med en hammare och sätts upp med kakelfix med distanser emellan. Efter ett dygn fogar man med fogmassa.

Taket

Taket är helt klart överdimensionerat med extra många takreglar och tvärgående läkter så att det kan skapa skugga. Det består av dubbla bärlinor, dvs. en bärlina har monterats på både fram- och baksidan av de två uppsättningarna av stolpar. Ovanpå de dubbla bärlinorna har 11 takreglar monterats med ett avstånd från mitt till mitt på 47 cm. Detta passar ihop med att det kan ligga fem glasskivor ovanpå taket. Både bärlinor och takreglar snedskärs i ändarna för ett smäckert uttryck.

Ovanpå takreglarna monteras tvärgående läkter, totalt 20 stycken. Läkternas övre kant ska ligga i linje med takreglarnas övre kant som det görs hack i med ett multiverktyg. Glaset monteras på varannan takregel, med glasband och särskilda alu-lister.

1

Takreglarna monteras ovanpå bärlinorna. De sågas till med ett snett snitt i ändarna precis som bärlinorna. Avståndet mellan takreglarna är 47 cm så det passar in på glasskivorna. Takreglarna fästs med långa skruvar i bärlinorna.

2

Läkterna ska placeras i hack på takreglarna så att överkanterna ligger i nivå med varandra och så att takytan blir helt plan. Hacken görs med ett multiverktyg - det är det absolut snabbaste sättet att göra så många hack på.

3

Glasskivorna läggs på taket. Först har glasband fästs på alla läkter. Glaset skarvas på varannan takregel med särskilda alu-lister som egentligen är avsedda för plasttak från Plastmo.

4

Glasskivorna har monterats med alu-lister i sidorna och genom alla skarvar på varannan takregel. Alu-listerna fästs med skruvar.

Terrassdäcket

Under taket ska ett terrassdäck byggas som består av terrassbrädor i lärkträ, medan de underliggande, osynliga balkarna består av tryckimpregnerade reglar, 45 x 95 mm.

Balkarna fästs på stolpskor som gjuts fast med ett avstånd på 60 cm. Det ger en mycket stabil konstruktion. När placeringen av stolpskorna ska mätas upp, är det en bra idé att göra en tillfällig "bärlina" i sidorna mellan stolparna längst fram och de längst bak. Man kan dra ut murarsnören och sätta stolpskorna efter dem. Snörena anger rätt höjd, riktning och avstånd mellan raderna av stolpskor.

Terrassbrädorna fästs med en särskild tång så att skruvhålen inte blir synliga, och en fin avslutning görs på sidorna med täckbrädor.

1

Stolpskor sätts på balkarna till terrassdäcket. Stolpskorna sätts ned på ett 30 centimeters djup med ett avstånd på 60 cm, både på längden och tvären. Då ligger balkarna stabilt och golvet kommer inte att ge med sig.

2

Balkarna skruvas fast på stolpskorna. Reglar med måttet 45 x 95 mm används, totalt sju stycken för den här terrassen. De har en längd på 460 cm. Terrassen är 370 cm djup.

3

Terrassbrädorna har monterats med skruvar genom sidorna på brädorna, så att man inte ser skruvarna.

ölkylare i den bakre väggen

Övertäckningen ska stängas på den bakre väggen. Fyra tvärgå-ende reglar har fästs mellan stolparna längst bak som panelen kan monteras på. Panelen består av brädor som monteras enligt metoden som kallas en på två. Här fästs en bräda utanpå två brädor som har monteras med ett litet avstånd emellan, så att panelen blir helt tät.

När panelen är färdig sågas ett hål i den så att en lucka kan göras som gör att man får tillgång till en ölkylare. Bakom luck-an har en trästomme byggts med en lyftanordning längst upp och ett rör längst ned. Röret går ned i marken. Här förvaras kall öl som har placerats på en rund platta som är kopplad till en eldriven lyftanordning. Lyftanordningen kör upp de kalla ölen till luckan när man trycker på en knapp.

1

Väggpanelen baktill på övertäckningen monteras. Brädorna sätts upp en på två på tvärgående reglar som fästs mellan stolparna längst bak.

2

Hål för en lucka sågas i panelen. Luckan fästs med pianogångjärn. Hålet sågas ut med en sticksåg. Vid sidan sågas ett mindre hål för knappen som aktiverar lyftanordningen till den runda plattan med ölen.

3

Ölkylaren byggs. Den består av en trästomme runt ett avloppsrör som grävs ner 130 centimeter. Längst upp har en eldriven lyftanordning fästs och lyftanordningen kan köra den runda plattan i röret uppåt och nedåt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altantak