50 kvadratmeter trädäck på 3 budgetar

När du bygger trädäck påverkar valet av träslag till trallbrädorna mest projektets totalpris. Prisskillnaden mellan det billiga tryckimpregnerade virket och tropiskt hårdträ är tydlig. Väljer du lyxlösningen så svarar trallbrädorna för hela 75% av de totala kostnaderna.

Oavsett hur häftigt du vill göra ditt trädäck så måste du bygga ungefär samma stomme. Däremot finns det flera alternativ till hur du förankrar fundamentet. Gräver du ner stolparna, punktgjuter du själv eller väljer du att spara lite tid med markskruv?

Men den största prisskillnaden ser vi i valet av trallbrädor.

I vår billiga lösning utgör brädorna till trädäcket bara lite mer än en tredjedel av totalpriset, medan det i lyxlösningen utgör mer än 70% - även om vi dessutom har valt det dyraste fundamentet och specialskruv.

Priserna är alla ungefärliga p g a olika prisbild. T ex, vid köp av vissa längder blir det stort spill som du ändå måste betala för. Försök därför alltid optimera ditt projekt efter det aktuella produktutbudet.

1. BILLIG: Tryckimpregnerat trä på nedgrävda stolpar

Pris: 21.200 kr (424 kr/m²)

Stommen

45 x 145 mm tryckimpregnerade reglar:

 • Yttre bärlina: 2 st à 800 cm - 800 kr
 • Inre bärlina: 6 st à 600 cm - 1.600 kr
 • Reglar: 16 st à 530 cm - 4.200 kr

Fundament

95 x 95 mm tryckimpregnerat virke:

 • Stolpar: 6 st à 240 cm - 1.000 kr

51 x 93-mm-balkskor:

 • Beslag: 16 st till montering av reglar på bärlina - 600 kr

Diverse 3.000 kr

 • Ankarskruv
 • Plattor
 • Syllpapp
 • Träolja

Däcket

28 x 120 mm trallbrädor av tryckimpregnerad furu:

 • Trädäck: 107 st à 360 cm - 7.700 kr

Dessutom

 • 12 franska skruv, 8 x 80 mm - 100 kr
 • 6 bultar, 12 x 120 mm - 100 kr
 • 12 tandbrickor, 12 mm - 100 kr
 • 1.900 st trallskruv, rostfria, 4,5 x 55 mm - 2.000 kr

2. MELLAN: Thermowood på färdiggjutna plintar

Pris: 38.900 kr (778 kr/m²)

Stommen

45 x 145 mm tryckimpregnerade reglar:

 • Yttre bärlina: 2 st à 800 cm - 800 kr
 • Inre bärlina: 6 st à 600 cm - 1.600 kr
 • Reglar: 16 st à 530 cm - 4.200 kr

Fundament

 • 50 cm betongplintar: 8 st - 1.000 kr

95 x 95 mm tryckimpregnerat virke:

 • Stolpar: 8 st à 240 cm - 1.400 kr

51 x 93-mm-balkskor:

 • Beslag: 16 st till montering av reglar på bärlina - 600 kr

Diverse 3.000 kr

 • Ankarskruv
 • Plattor
 • Syllpapp
 • Träolja

Däcket

26 x 117 mm trallbrädor av Thermowood:

 • Trädäck: 107 st à 360 cm - 23.000 kr

Dessutom

 • 12 franska skruv, 8 x 80 mm - 100 kr
 • 6 bultar, 12 x 120 mm - 100 kr
 • 12 tandbrickor, 12 mm - 100 kr
 • 1.900 stk. trallskruv, Climate, 4,8 x 60 mm - 3.000 kr

3. DYR: Hårdträ på jordskruv

Pris: 87.200 kr (1.744 kr/m²)

Stommen

45 x 145 mm tryckimpregnerade reglar:

 • Yttre bärlina: 2 st à 800 cm - 800 kr
 • Inre bärlina: 6 st à 600 cm - 1.600 kr
 • Reglar: 16 st à 530 cm - 4.200 kr

Fundament

 • Markskruv U-100: 8 st - 4.000 kr

95 x 95 mm tryckimpregnerat virke:

 • Stolpar: 8 st à 120 cm - 700 kr

51 x 93-mm-balkskor:

 • Beslag: 16 st till montering av reglar på bärlina - 600 kr

Diverse 3.000 kr

 • Ankarskruv
 • Plattor
 • Syllpapp
 • Träolja

Däcket

21 x 145 mm trallbrädor av ipé

 • Trädäck: 93 st à 360 cm - 67.000 kr

Dessutom

 • 12 franska skruv, 8 x 80 mm - 100 kr
 • 6 bultar, 12 x 120 mm - 100 kr
 • 12 tandbrickor, 12 mm - 100 kr
 • 1.750 st Camo C4- trallskruv, 4 x 60 mm - 4.000 kr
 • Camo trallmonteringsverktyg - 1.000 kr

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altan